NVKH Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten

De NVKH is 1 van de 2 door verzekeraars geaccepteerde beroepsverenigingen van klassiek homeopaten. Alle bij de vereniging aangesloten homeopaten zijn getoetst door een registratiecommissie.

Opleiding

Indien U behandeld wordt door een homeopaat die aangesloten is bij de NVKH heeft U de zekerheid dat deze een gedegen opleiding heeft gevolgd, zowel medisch als homeopathisch.

Regels

Daarnaast moet de bij de NVKH aangesloten homeopaat voldoen aan bepaalde regels t.a.v. ethiek en praktijkvoering

Toetsing

De NVKH toetst jaarlijks haar aangesloten leden aan de gestelde eisen. Zoals m.b.t. bij- en nascholing, praktijkvoering en waarneming. Bovendien is er sprake van collegiale toetsing via de verplicht gestelde werkgroepen.

Klachtenregeling
Er is een speciale klachtencommissie voor alternatieve behandelwijzen, de KAB. Ook heeft de NVKH een eigen tuchtrecht.