WAAROM ZIJN ER ZOVEEL GEZONDHEIDSKLACHTEN?

Volgens de grondlegger van de homeopathie Samuel Hahnemann ligt dit aan verstoringen die doorgegeven
worden van generatie op generatie. Hij ging uit van 3 basis verstoringen. Een verstoring wil zeggen dat
het lichaam niet meer op de juiste wijze kan reageren om zelf weer de balans te herstellen.

Psora is de eerste verstoring die is waarschijnlijk ontstaan in de tijd dat veel mensen met Lepra besmet
waren. Psora kenmerkt zich doordat het een vertragend effect heeft op het zelf-genezende vermogen
van het lichaam. Er komt dus te weinig reactie om de balans weer te kunnen herstellen. Dit werd
doorgegeven aan het nageslacht.

Syfilis is de tweede verstoring, deze is ontstaan in de tijd van Columbus rond 1493. In die tijd was er
een hele epidemie en deze ziekte werd ook doorgegeven aan het nageslacht. In eerste instantie
ging men er van uit dat de ziekte genezen was als de uiterlijke kenmerken, zoals een zweer op de
geslachtsdelen of een zwelling van een lymfeklier in de lies, waren verdwenen. Dit bleek echter niet
het geval te zijn. Het bleek dat syfilis meerdere stadia kent en na de eerste symptomen ging het
als het ware onopgemerkt verder in het lichaam met vernietiging van inwendige organen en
weefsels tot gevolg. In de medische verslagen van latere jaren zie je dat artsen noteren dat er
een verband is met veel ziekten zoals aneurysma, hartfalen, verlamming. Ziekten waarvan men
in eerste instantie uitging dat men te maken had met een nieuwe ziekte maar men ontdekte dat
het juist een gevolg was van een eerder opgelopen infectie met de bacterie die syfilis veroorzaakt.

Sycosis is de 3e verstoring. Rond 1800 heerste er een geslachtsziekte Gonorroe. Ook dit werd
doorgegeven aan het nageslacht. Het kenmerk van deze verstoring is overdaad, een teveel reageren
zoals overmatige verhoorning, wratten, poliepen, abcessen.

In latere jaren ontstonden er combinaties van deze 3 verstoringen. In de homeopathie noemen we
dit miasma's. Rond 1900 heerste de tuberculose (TBC) . Veel mensen waren hiermee besmet.
TBC is primair dus in eerste instantie een longziekte die zich toont als ontsteking en destructie,
in de vorm van vernietiging van longweefsel. Er zijn dus twee krachten werkzaam "ontsteking"
en "destructie".

Een andere combinatie die carcinogeen wordt genoemd is die van destructie op de eerste plaats
en overdaad of woekering op de tweede plaats. Zie hier o.a. alle vormen van kanker. Bij kanker
zie je de vernietiging van de cel-typische eigenschappen, het invreten van de cellen in de
omgeving, het niet respecteren van de natuurlijke begrenzingen. Daarnaast kun je ook zien dat
er sprake is van woekering, overmatige groei, dit is de invloed van sycosis.

In de homeopathische behandeling zal ik dus altijd deze blokkerende invloeden zoveel mogelijk
neutraliseren waardoor je weer een gezonde reactie kunt krijgen. Je zelf-genezende
vermogen wordt weer actiever.