Gebruik celzouten houdt fit ook op hoge leeftijd

Om in je dagelijkse leven goed te kunnen functioneren kan het interessant
zijn om schüsslerzouten te gebruiken.

Misschien heb je er al vaker van gehoord de celzouten van Dr. Schüssler, het
zijn microscopisch klein verdeelde minerale verbindingen die overal in het
lichaam van belang zijn. Niet voor niets wordt de stelregel van
Dr. Jacob Moleschott nog steeds veel gebruikt:

GEZOND BLIJVEN KAN DE MENS ALLEEN ALS HIJ/ZIJ DE NOODZAKELIJKE
MINERALE VERBINDINGEN (CELZOUTEN) IN DE BENODIGDE HOEVEELHEID
IN DE JUISTE VERHOUDING EN OP DE JUJISTE PLAATS TER BESCHIKKING
HEEFT.

Hij was een Nederlandse arts, fysioloog en hoogleraar

Dr, Schüssler ontdekte tijdens zijn werk als biochemicus dat de as van iemand
die zojuist was gecremeerd en die niet aan een ziekte of kwaal had geleden,
nog maar bestond uit twaalf ingrediënten de 12 celzouten (mineralen die
door het lichaam omgevormd zijn tot bepaalde minerale verbindingen)

Hij ontdekte verder dat er in de as van iemand die voordien leed aan een
of andere kwaal of ziekte, één of meer van deze celzouten ontbraken of
nauwelijks aanwezig waren. Dr. Schüsslers celzouttherapie is erop gericht
om het vaak door overbelasting optredend tekort aan celzouten aan te vullen.

Als de stofwisseling door een gebrek aan celzouten niet goed kan
functioneren is er sprake van overbelasting en ontstaan er gezondheids-
klachten. Het gebruik van celzouten kun je specifiek kiezen om jouw
stofwisseling weer in staat te stellen optimaal te functioneren.

Hoe weet je nu aan welke celzouten je een tekort hebt?

Er zijn twee manieren om dat uit te zoeken.

 • 1.Je kunt het uit laten testen door middel van een biotensor
  (ik kan deze test voor je doen en kan je daarin adviseren)
 • 2.Op basis van je geboortedatum kun je ook opzoeken welke
  schüsslerzouten geadviseerd worden (het blijkt namelijk dat
  mensen die geboren zijn onder een bepaald sterrenbeeld
  vaker dezelfde tekorten hebben. Je zou dit dus prima als
  ondersteuning van de conditie kunnen doen.

In mijn praktijk verkoop ik de originele celzouten zoals Dr. Schüssler deze
voorgeschreven heeft ze worden door een ambachtelijk werkend bedrijf
gemaakt dat uitsluitend met natuurlijk gevormde grondstoffen en bronwater
werkt en ook handmatig in plaats van machinaal verwrijft. Ik ben er van
overtuigt dat ook de menselijke energie die gebruikt wordt bij het maken
van een celzout uiteindelijk van invloed is op de werking. Je krijgt
een fijner afgestemd product dat nog dichter bij de natuurlijke energie
van de mens ligt.