NVKH Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten

De NVKH is 1 van de 2 door verzekeraars geaccepteerde beroepsverenigingen van klassiek homeopaten. Alle bij de vereniging aangesloten homeopaten zijn getoetst door een registratiecommissie.

Opleiding

Indien U behandeld wordt door een homeopaat die aangesloten is bij de NVKH heeft U de zekerheid dat deze een gedegen opleiding heeft gevolgd, zowel medisch als homeopathisch.

Regels

Daarnaast moet de bij de NVKH aangesloten homeopaat voldoen aan bepaalde regels t.a.v. ethiek en praktijkvoering

Toetsing

De NVKH toetst jaarlijks haar aangesloten leden aan de gestelde eisen. Zoals m.b.t. bij- en nascholing, praktijkvoering en waarneming. Bovendien is er sprake van collegiale toetsing via de verplicht gestelde werkgroepen.

Klachtenregeling
Ik ben geregistreerd bij het RBCZ. Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Registratienummer 170028R
Verder ben ik aangesloten bij QUASIR Als je niet tevreden bent over de behandeling dan
hoop ik dat je dit met mij wilt bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je
kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk
bespreken of komen we er samen niet uit? dan kun je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn
beroepsvereniging: NVKH http://www.nvkh.nl Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede
en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te
vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.