Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van de klassieke homeopathie?

Gelijksoortigheidsprincipe

In de homeopathie gaan we er vanuit dat als een geneesmiddel in een hoge dosis een bepaalde klacht kan oproepen bij gezonde mensen, het dezelfde klacht kan genezen bij zieke mensen, dus mensen die dezelfde klacht vanuit zichzelf, vanuit hun disharmonie produceren. Als je maar een prikkel geeft die zo subtiel mogelijk is, dat wil zeggen de kleinst mogelijke prikkel geeft waarop het lichaam genezend kan reageren.

Individuele behandeling

Een belangrijk uitgangspunt is dat ieder mens met klachten een unieke ziektegeschiedenis heeft, zowel in ontwikkeling als behandeling. Net zo belangrijk is ook dat ieder mens met een eigen aanleg voor ziektes geboren wordt.

Levenskracht

Ieder mens beschikt over levenskracht, vormkracht, zelfgenezend vermogen.
Tijdens een homeopathische behandeling prikkel ik de levenskracht om het zelfgenezend vermogen weer te activeren.
Ik probeer dus niet om klachten van buitenaf weg te drukken maar probeer het lichaam aan te zetten tot zelfgenezing door middel van een homeopathisch middel.