Gratis eBook homeopathie

Over Yvonne Bisschops

In 1982 ben ik begonnen met een praktijk voor huidverzorging. Ik raakte steeds meer geïnteresseerd in ziekte en gezondheid en de impact die dat heeft op je leven. De geboorte van mijn kinderen heeft daar een grote rol in gespeeld. Ik heb zelf ervaren wat het met je doet als een kind veel huilt, veel allergieën heeft en gewoon niet lekker in zijn vel zit. Ik ben een opleiding gaan volgen in orthomoleculaire geneeskunde en voetreflexzônemassage. Daarna ben ik nog cursussen gaan volgen Reiki I, II en III Master Degree.

Deze behandelmethodes bleken geweldige ondersteunende mogelijkheden te geven maar ik wilde meer en ben uiteindelijk de opleiding tot Klassiek Homeopaat gaan volgen. Mede ook omdat ik geweldige resultaten heb mogen zien bij mijn eigen kinderen. De opleiding heb ik in 2001 afgerond en ben van daar uit als Klassiek Homeopaat gaan werken.

Sinds 2001 werk ik als Klassiek Homeopaat RH.  RH wil zeggen dat ik werk volgens de Ziekteclassificatie.
Dit is een methode van voorschrijven waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende invloeden
die er zijn op ons menselijk lichaam. Erfelijkheid, Iatrogene belasting, Incidenten en Constitutie spelen
hierbij een belangrijke rol. Door op een specifieke manier gebruik te maken van de homeopathische
middelen kun je de belastingen die er zijn op iedere laag neutraliseren.